dilluns, 9 de febrer de 2009

Una mostra sobre la situació actual a l’Índia

Malgrat que durant els darrers anys s’ha avançat molt per millorar l’accés a l’aigua potable, encara queden a l’Índia 122 milions de famílies que, entre d’altres mancances, no disposen d’escusats. Per aquest motiu, la segona gran causa de defunció entre els infants està provocada per les diarrees, provocades pel fet de beure aigua contaminada o per les deficients condicions sanitàries.

Queda molt per fer i cal molt de suport a les organitzacions que com Aasara estan operant en la zona, i en benefici dels nens del carrer.