dimarts, 24 de febrer de 2009

Les barriades de Slumdog Millionaire

La crisi econòmica ha servit d'alguna cosa: el món s'ha conscienciat de sobte de les misèries que conviuen al costat d'un sistema capitalista fins ara deslligat de principis elementals de l'ètica. Fins i tot els glamurosos Oscars de Hollywood han volgut obrir els ulls a realitats que fins ara eren poc visitades per les càmeres del cel·luloid, com són els suburbis de la ciutat de Bombai. Enguany la pel·lícula més premiada ha estat Slumdog Millionaire, que retrata la vida en una de les barriades més depauperades de la ciutat. N'hi ha encara moltes més a la capital financera de l'Índia. Per això Aasara India treballa per sotstreure de la misèria nens com el protagonista de la pel·lícula. Es cert que hi ha hagut a l'Índia mateixa molta polèmica sobre aquest film -els protagonistes consideren que se'ls ha malpagat- però el fet que se'n comenci a parlar ja és un signe d'esperança. El diari El Mundo avui, per exemple, mostra un reportatge que abans haguera estat més rar de publicar. Abans de poder actuar, cal prendre consciència.

dilluns, 9 de febrer de 2009

Una mostra sobre la situació actual a l’Índia

Malgrat que durant els darrers anys s’ha avançat molt per millorar l’accés a l’aigua potable, encara queden a l’Índia 122 milions de famílies que, entre d’altres mancances, no disposen d’escusats. Per aquest motiu, la segona gran causa de defunció entre els infants està provocada per les diarrees, provocades pel fet de beure aigua contaminada o per les deficients condicions sanitàries.

Queda molt per fer i cal molt de suport a les organitzacions que com Aasara estan operant en la zona, i en benefici dels nens del carrer.