dimarts, 16 de març de 2010

“Prioritzant l’Índia ara mes que mai”, per Frederic Callís, Vicepresident d’AASARA

Sols des del coneixement personal o de l’ anàlisi de les dades, es pot entendre que l’Índia te que ser d’atenció prioritària en aquests propers anys.

Amb una població de 1.170 milions d’habitants i un creixement previst per els propers 20 anys de mes de 300 milions de persones. Sense oblidar que en el any 2007 han nascut 27 milions nenes i que actualment l’Índia ja te 25 milions de nens i nenes orfes entre 0 i 17 anys.

L’aprofundiment en l’anàlisi de aquestes dades ens permet amb rigor, dimensionar la situació en que estan avocats els mes desfavorits de la societat India. Els nens i les nenes.

Tot aquest col·lectiu d’infants del carrer, de les estacions de tren , i dels “slums” o suburbis, la major part d’ells sense família, absorbits per tot un entorn que els esta abocant a la prostitució, i a entrar en xarxes de pidolaires, amb tot els riscos que això comporta, i les tècniques que s’utilitzen per aconseguir un millor rendiment d’aquests infants, a traves de la mutilació.

Davant de tot això, des de Aasara estem treballant a fons en diferents projectes de nutrició, escolarització, acolliment, i ajut. Amb presencia destacada en les estacions de Bombai on es concentren la major part d’aquests infants sense sostre i sense família, i en els “slums “ o suburbis on estem creant tota una xarxa d’aules per impartir formació bàsica i alimentació a tots aquells infants que hi assisteixen.


Aasara te la voluntat de transformar i emancipar, i no de fer caritat.

Tot aquest volum de nens i nenes sols amb el suport i la formació, poden adonar-se que per a ells també hi a algun futur, i que tenen que defugir de tot tipus de pressió que els porti a la explotació infantil i la prostitució.

Per fer front a tot això Aasara conta amb la societat civil Catalana i amb tot un seguit d’empreses. Però les necessitats van en augment i els reptes de present son dia a dia mes elevats. No pot ser d’altra manera.

Des de Aasara Barcelona, no podem admetre que en l’actualitat, 60 milions de nens i nenes siguin víctimes del tràfic, de la compra i venda, que es produeixin 2,5 milions de infanticidis a l’any, i que el 46 % dels menors de 3 anys estiguin desnodrits. Superant la tasa del 40% d’Etiòpia...

Per fer front a aquesta realitat a AASARA Barcelona, necessitem el màxim de suport, i el màxim de difusió de la feina que des de fa ja 15 anys s’està fent a la India. Per tot això us convidem a visitar la nostra web www.aasara.org i donar-nos un cop de ma. Us necessitem.